Članovi DVD-a Bocanjevci u OŠ Bocanjevci

Danas, 04.09.2017. godine u dopodnevnim satima, tajnik DVD-a Bocanjevci Milan Strahinec uz zamjenika zapovjednika Armenia Vidošić povodom prvog dana nove školske godine posjetili su školu u Bocanjevcima i svoj djeci poklonili su vatrogasni raspored sati te poželili što bolje ocjene i što manje briga u novoj školskoj godini, kako djeci tako i njihovim učiteljicama.  

Čitajte dalje

Nastup ekipa DVD-a VZG Belišće na XIV. kupu djece i mladeži u Marijancima

Dvadeset i sedmog kolovoza 2017. godine 8 ekipa DVD-a s područja VZG Belišće nastupile su na 14. kupu djece i mladeži u organizaciji DVD-a Marijanci u vježbi s brentačama djeci i vježbi s preprekama za mladež na prostoru nogometnog igrališta u Marijancima, gdje se održalo vatrogasno natjecanje u 2 kategorije djece i 2 kategorije mladeži s ukupno 37 ekipa.

Čitajte dalje

Vatrogasac iz grada Belišća na dislokaciji gašenja požara u Dalmaciji

Dana 21.08.2017. u 17:00 sati ispred DVD Retfala na zapovijed glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića upućeni su na ispomoć u Benkovac, na područje Zadarske županije 20 pripadnika DVD Retfala, Gornji Grad, Donji Grad, Đakovo, Darda, Kneževi Vinogradi, Branjin Vrh, Podravska Moslavina, Donji Miholjac i Belišće, te 2 pripadnika JVP Našice s 5 vatrogasnih vozila. Planirano vrijeme ove izvanredne dislokacije je minimalno 5 dana.

Čitajte dalje

Gradsko vijeće grada Belišća – izlaganje zapovjednika VZG Belišća

Na 2. sjednici Gradskog vijeća grada Belišće koja je održana 30. lipnja 2017. godine jedne od točaka dnevnog reda bilo je izlaganje zapovjednika VZG Belišća Dubravka Čovčića po pitanju “Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara za žetvu “Belišće 2017” i “Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice grada Belišća u 2016. godini”.

Čitajte dalje