Državna vatrogasna škola – poziv

Državna vatrogasna škola koju je osnovala Republika Hrvatska Uredbom o osnivanju Državne vatrogasne škole (Narodne novine br.: 107/20) je pravni slijednik Vatrogasne škole – ustanove za obrazovanje odraslih osnovane Odlukom o osnivanju Predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice, KLASA : 602-01/10-01/01, URBROJ: 36302/02-10-5, od dana 11. ožujka 2010. godine.

Čitajte dalje

Posjet umirovljenika DVD-u Belišće

U sklopu projekta “Život u zajednici u gradu Belišću” dana 26.08.2021. godine umirovljenici su posjetili DVD Belišće gdje ih je dočekao vođa smjene Mario Karapetrić i teoretski i praktično pojasnio opasnosti od požara, te kako reagirati u takvim situacijama uz pomoć bivših vatrogasaca, a sada naših korisnika, g. Antuna Turze i g. Antuna Sabe.

Čitajte dalje