Zaštita osobnih podataka i pristup informacijama

1 minuta/e za čitanje
Vatrogasna zajednica grada Belišće (dalje u tekstu: VZGB) je voditelj obrade osobnih podataka te u skladu sa zakonom i relevantnim propisima o zaštiti osobnih podataka poštuje Vašu privatnost te u tome smislu djeluje kao voditelj obrade za prikupljanja i obradu osobnih podataka. VZGB je kao voditelj obrade osobnih podataka odgovorna za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom i/ili elektroničkom obliku te određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka.
Sva pitanja vezana za obradu osobnih podataka i/ili ostvarivanje prava na zaštitu osobnih podataka možete uputiti putem naše e-mail adrese.
 • Ime i prezime: Dubravko Čovčić
 • Adresa: Park Alberta Hofmanna 3c
 • Broj telefona: +385 99 319 0355
Odluka o imenovanju službenika za informiranje Vatrogasne zajednice grada Belišće
 • ime i prezime
 • e-mail adresa
 • ostali podaci navedeni u tekstu poruke
Podatke koje unesete u online obrazac VZGB pohranjuje u svoju bazu podataka te će iste koristiti isključivo za potrebe bržeg i kvalitetnijeg odgovora na Vaše upite i radi što bržeg uspostavljanja kontakta s Vama te se u druge svrhe neće koristiti. Kada dajete Vaše osobne podatke, ograničit ćemo korištenje osobnih podataka za svrhu za koju su prikupljeni. Vaši osobni podaci koristit će se sukladno zakonskim propisima i za:
 1. pridržavanje zakonskih obveza kojima VZGB podliježe
 2. za potrebe ili u vezi s pravnim postupcima, uspostavu ili ostvarivanje zakonskih prava
 3. slanje obavijesti ili poziva putem e-maila u skladu s odgovarajućim zakonskim propisima
 4. prosljeđivanje osobnih podataka informatičkoj tvrtki koja održava web stranicu te hosting tvrtki koja podržava lokaciju stranice
VZGB će obrađivati Vaše osobne podatke samo za vrijeme potrebno za postizanje opisanih svrha.
Stranica može sadržavati poveznice na druge web stranice koje nisu u vlasništvu, upravljane ili održavane od strane VZGB. Kada napustite našu stranicu, trebate pročitati pravila privatnosti svake web stranice koju posjećujete. Unatoč svim poveznicama koje bi mogle postojati na stranici, osim ako nije drugačije navedeno, ne kontroliramo, ne preporučujemo i ne podržavamo te nismo povezani s tim web stranicama ili njihovim sadržajem, proizvodima, uslugama ili pravilima privatnosti. Preuzimanje materijala s određenih web stranica može rezultirati povredom prava intelektualnog vlasništva ili uvođenjem virusa u Vaš računalni sustav.
Sigurnost Vaših osobnih podataka iznimno nam je važna. Postavili smo odgovarajuće fizičke, elektroničke, upravljačke i tehničke mjere kako bismo zaštitili podatke koje prikupljamo. Međutim, zbog otvorene prirode interneta i mogućih sigurnosnih incidenata, ne možemo jamčiti da će naša međusobna komunikacija, informacije pohranjene na našoj stranici ili na našim poslužiteljima biti potpuno sigurne od neovlaštenog pristupa trećih strana. U najvećoj mjeri koju dozvoljava mjerodavno pravo, odričemo se svake odgovornosti za bilo kakvu štetu koju biste mogli pretrpjeti zbog bilo kakvog gubitka, neovlaštenog pristupa, zloupotrebe ili izmjene bilo kakvih informacija koje pružite na obradu.
VZGB pridržava pravo izmjene ili ažuriranja ovih Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave.
Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s Pravilima privatnosti, možete nas kontaktirati putem gore navedene e-mail adrese.
VZGB Vas obavještava da, u opsegu koji dopušta mjerodavno pravo, imate pravo zatražiti pristup i ispravljanje ili brisanje osobnih podataka, ograničenja obrade Vaših osobnih podataka, prigovoriti obradi osobnih podataka te podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka). U svakom trenutku zajamčena su Vam sljedeća prava:
 • dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci, informacije o svrsi obrade, kategorijama podataka koji se obrađuju, primateljima, vremenu pohrane te postojanju prava da se zatraži ispravak, brisanje, ograničenje obrade ili prigovor na obradu,
 • zatražiti ispravak netočnih podataka ili dopuniti nepotpune podatke koji se odnose na Vas,
 • ishoditi brisanje Vaših osobnih podataka, osim ukoliko njihovo čuvanje nije propisano zakonom,
 • pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu.
Sva navedena prava u bilo kojem trenutku možete ostvariti pisanim putem na adresu VZGB ili putem službenika za zaštitu osobnih podataka čiji su kontakt podaci navedeni u ovim Pravilima.
VZGB ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija određuje se u skladu s Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (NN 12/14, 15/14).