Povijest društva

10 minuta/e za čitanje

Potreba za organiziranom zaštitom od požara pojavila se kada su ustanovljeni prvi oblici društvenih zajednica. Spoznaja da pojedinac teško može svladati požar, dovela je do udruživanja i zajedničkog suprotstavljanja vatrenoj stihiji. U starom Rimu postojale su organizirane vatrogasne postrojbe, a srednjovjekovni gradovi imali su ustrojene službe, tzv. noćobdije. Rastom naselja i gradova te razvojem zanatstva i industrijalizacijom, postala je neizbježna sustavna zaštita od požara. Počeci dobrovoljnog vatrogastva u Europi vezani su uz njemačke gradove Meissen i Durlach. 17. lipnja 1864. godine pod nazivom Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor u Varaždinu osnovana je prva dobrovoljna vatrogasna organizacija u Hrvatskoj.

Na području ondašnjeg Kotara Valpovo, 1884. godine osnovana su Dobrovoljna vatrogasna društva u Petrijevcima i Belišću, 1887. u Valpovu, 1904. u Bistrincima, 1924. u Gatu, 1925. u Bocanjevcima, a 1926. u Veliškovcima. Dakle, DVD Veliškovci osnovano je sedmo po redu na području bivšeg Kotara Valpovo.

Spomenute 1926. godine Dobrovoljno vatrogasno društvo Veliškovci osnovano je na inicijativu ondašnjeg učitelja Ivana Dvoržaka i nekolicine mještana. Tada je u Društvo uključeno 18 članova. Prvi nadzapovjednik bio je Josip Klem, zapovjednik Nikola Klem, a tajnik Ivan Dvoržak. Društvo je registrirano i upisano u matičnu knjigu VSO Valpovo 14. 5. 1926. godine. Društvo je 8. listopada 1927. godine primljeno i uneseno u maticu članova Hrvatsko-slavonske vatrogasne zajednice.

Broj članova raste pa tako 1928. godine društvo broji 28 izvršujućih članova: Nikola Klem, Adam Futerer, Joško Mamštarik, Josip Faj, Nikloz Klem, Đuro Gregić, Jozo Gregić, Milan Galinović, Adam Vinogradac, Konrad Lorenc, Ivan Fabak, Lovro Klem, Antun Klem, Simon Ružar, Ivan Ružar, Antun Dresner, Franjo Berečić, Ivan Faj, Josip Hetih, Štefan Hodaj, Simon Gajer, Nikola Vendling, Franjo Dojkić, Adam Gaukler, Imbro Stepanek, Josip Klem, Ivan Futerer i Ivan Dvoržak.

U početku djelovanja DVD je imao veliku pomoć DVD-a Valpovo u osposobljavanju i uvježbavanju članova te uputama za rad. Nastankom Društva prišlo se nabavi vatrogasne opreme: dviju ručnih vatrogasnih štrcaljki i bureta za prijevoz vode. Jedna ručna vatrogasna štrcaljka izložena je i danas pored vatrogasnog spremišta u Veliškovcima, a jedna je zajedno s buretom darovana muzeju u Valpovu. Sredstva za nabavu potrebne opreme prikupljena su dobrovoljnim prilozima mještana.

Tijekom 1930. godine sporazumom tadašnjeg Seoskog odbora i Upravnog odbora DVD-a Veliškovci prišlo se izgradnji vatrogasnog spremišta koje je prošireno 1970. godine i kao takvo je služilo do 1989. godine kada je u sklopu Hrvatskog doma izgrađeno novo spremište.

Tijekom Drugog svjetskog rata, kao i u većini Dobrovoljnih vatrogasnih društava, dolazi do stagnacije rada zbog odlazaka mladih u rat. Ratnih godina nisu održavani sastanci ni godišnje skupštine. Nakon završetka Drugog svjetskog rata smanjio se broj članova jer je značajan broj bio njemačkog porijekla koji su zbog političkih prilika napustili Veliškovce.

Unatoč svemu, Društvo se ponovo okuplja i nastavlja s radom. Prvi poslijeratni predsjednik bio je Konrad Hetih, zapovjednik Šimo Gregić, a tajnik i blagajnik učitelj Pero Radman.

Godine 1963. nabavljen je agregat Savica koji je zadovoljavao ondašnje potrebe. 1969. godine Društvo je nabavilo kamion koji je preuređen za vatrogasne potrebe. Zbog dotrajalosti i problema s održavanjem, kamion je rashodovan 1973. godine. Sedam godine kasnije, 1980. godine, za potrebe rada kupljena je traktorska vatrogasna cisterna Belje kapaciteta 5.000 litara.

DVD Veliškovci se, osim osnovne vatrogasne djelatnosti, kroz svoju povijest bavio i organizacijom raznih manifestacija, zabava i proslava. U zapisniku iz 1966. godine primjerice stoji da je za proslavu 40 godina rada Društva potrebno pripremiti prasetinu, 300 litara vina, 2.000 boca piva, 500 bočica kokte, 100 litara sode, 10 litara likera, a rakiju sakupiti od podupirajućih i izvršujućih članova, a suđe iz poduzeća „Sloga“ Valpovo. 70-ih godina prošlog stoljeća članovi DVD-a Veliškovci bili su organizatori i izvođači radova na rušenju stabala na području Veliškovaca zvano Panje, a također i na pošumljavanju istog područja.

DVD Veliškovci i danas se bavi raznim aktivnostima. Osim gašenjem požara i drugim tehničkim intervencijama, DVD se bavi promidžbom vatrogastva, održavanjem prezentacija u školi i pokaznih vježbi, protupožarnom preventivom, osposobljavanjem članova, radom s djecom i mladeži, održavanjem vatrogasnih vježbi, organizacijom vatrogasnih natjecanja i sudjelovanjem na natjecanjima.

Posljednjih godina DVD, osim osnovne vatrogasne djelatnosti, obavlja i druge zadatke: pomoć prilikom poplava, traženje nestale osobe, prijevoz humanitarne pomoći za stradale u poplavama. Redovno se provodi protiv požarna preventiva te dežurstvo za vrijeme žetvenih radova.

Opremljenost i stručna osposobljenost su na zavidnom nivou. Tako da se požarne i ostale intervencije uspješno rješavaju.

DVD aktivno sudjeluje i u vjerskom životu: straža kod Isusovog groba na Veliku subotu, Tijelovska procesija i ostalo.

Zamjetna je i odlična suradnja sa ostalim udrugama u mjestu: N.K. Croatia, KUD Ante Evetović Miroljub, a posljednjih godina i sa udrugom Zvono iz Belišća ( Organizacija seminara „Biti volonter“ i sudjelovanje na radionici „ Zvoni zvono“ )

U posljednjih 20-ak godina zamjetan je kvalitetniji rad Društva. Okupljanjem i radom s djecom i mladeži dolazi do povećanja broja članova i vidljivih rezultata. Društvo danas broji stotinjak članova: pomladak od 6 do 12 godina – 22 člana, mladež od 12 do 18 godina – 26 članova, od 18 do 40 godina – 35 članova, od 41 do 55 godina – 19 članova i preko 55 godina – 8 članova. Najvažniji je broj članova od 18 do 40 godina koji su ujedno i operativni članovi (35 osoba). Kadrovska struktura je sljedeća: vatrogasac – 14 članova, vatrogasac l. klase – 20 članova, vatrogasni dočasnik – 17 članova, vatrogasni dočasnik l. klase – 4 člana, vatrogasni časnik – 1 članica, vatrogasni časnik l. klase – 3 člana i počasni viši vatrogasni časnik, Rudolf Crnogaj, koji je ujedno i počasni predsjednik DVD-a. Svi operativni članovi imaju valjane liječničke preglede. Osim toga, Društvo ima članove osposobljene za voditelje mladeži, za rad s uređajima za zaštitu dišnih puteva te dva vatrogasna suca, Josip Kozina i Ivan Torjanac.

DVD Veliškovci redovno sudjeluje na Gradskom vatrogasnom natjecanju s najvećim brojem ekipa s područja VZG Belišće. Važno je spomenuti i brojna natjecanja i mjesta u kojima je Društvo sudjelovalo: Darda, Bilje, Đakovo, Našice, Magadenovac, Marijanci, Beljevina, Belišće, Feričanci, Zaprešić, Žiškovec, Koprivnica, Čakovec, Kladare i Bobovec.

Na županijskim vatrogasnim natjecanjima ekipe redovno sudjeluju u kategorijama djece, mladeži i članova A i B. Od važnijih rezultata na županijskim natjecanjima izdvajaju se:

  • mjesto djece muške 2005. godine u Josipovcu Punitovačkom
  • mjesto mladeži muške 2009. godine u Šaptinovcima (plasman na Državno natjecanje na osnovu vremena izvedene vježbe)
  • mjesto mladeži muške 2011. godine u Stipanovcima
  • mjesto mladeži muške 2013. godine u Šaptinovcima
  • mjesto mladeži ženske 2015. godine u Semeljcima
  • mjesto članova A 2015. godine u Semeljcima

Vidljivi su uspjesi u različitim kategorijama. Ekipe za navedena natjecanja pripremao je zapovjednik DVD-a Josip Kozina.

Na državnim natjecanjima vatrogasne mladeži ekipe DVD-a Veliškovci ostvarile su mnoge značajne rezultate. Na Državnom vatrogasnom natjecanju u Šibeniku 2010. godine 13. mjesto od ukupno 63 ekipe ostvarili su sljedeći članovi: Anja Crnogaj, Anita Lulić, Marko Sambolec,  Benjamin Puljko, Domagoj Sirovec, Nino Plećko, Matej Plećko, Luka Tomić, Tomislav Pavlinić i Dinko Galinović. Plasman na Državno natjecanje osim navedenih ostvarili su i Lea Kozina, Mišel Mihaliček, Ivan Šilović i Matej Jurina koji nisu mogli nastupiti na natjecanju zbog navršenih 17 godina. Voditelji ekipe u Šibeniku bili su Darko Šćurec i Tea Kozina.

Na Državnom natjecanju u Zadru 2012. godine bilo je ostvareno 22. mjesto. Ekipu su činili: Domagoj Sirovec, Tomislav Pavlinić, Antonio Plećko, Dinko Galinović, Karlo Majdenić, Ines Plećko, Deni Kopjar, Filip Sambolec, Matej Kos i Luka König. Lea Kozina i Darko Šćurec bili su voditelji navedene ekipe mladeži.

Odlazak na Državno natjecanje u Čakovec 2014. godine rezultiralo je 37. mjestom koje su  ostvarili: Vanja Crnogaj, Larisa Šargač, Ines Plećko, Antonia Galinović, Filip Sambolec, Karlo Majdenić, Petar Jagodić, Matej Sučić, Danijel Levak i Matej Kos. Voditelji su bili Lea Kozina i Darko Šćurec.

Valja spomenuti i pripadnice ženske mladeži koje su na Županijskom vatrogasnom natjecanju 2015. godine osvojile 3. mjesto i po prvi put plasman jedne ženske ekipe na Državno natjecanje: Stela Antonina, Antonia Galinović, Ivana Malarić, Lanela Lovrečić, Crnogaj Vanja, Tamara Pavlinić, Mia Zajec, Barbara Svrtan, Antonija Koričić i Ana Mihajlović. Voditelji ekipe bili su Lea Kozina i Karlo Majdenić.

Osim navedenih rezultata, vrijedno je spomenuti i osvojeno 9. mjesto na Kupu HVZ-a za mladež 2012. godine. Značajan događaj za DVD Veliškovci bilo je sudjelovanje na Susretu mladeži Republike Slovenije i Republike Hrvatske u Sloveniji u mjestu Zbilje 2014. godine.

Zapovjednik DVD-a Josip Kozina kao vatrogasni sudac sudionik je brojnih natjecanja, između ostalih: Državno vatrogasno natjecanje u Osijeku i Đakovu, Makarskoj, Šibeniku, Zadru, Čakovcu (na posljednjim trima natjecanjima bio je glavni sudac u vježbi mladeži) te susreti vatrogasne mladeži Hrvatske i Slovenije u Kučama, Kladarama, Zbiljama i Novom Marofu.

Osim sudjelovanja na brojnim natjecanjima, DVD Veliškovci poznat je i po organizaciji samih natjecanja. Osim natjecanja na razini VZG Belišće, organizirana su dva Županijska natjecanja za članove, šest Kupova Slavonije i Baranje u radu s traktorskim vatrogasnim cisternama te pet Memorijala Martina Đurkića koji je bio dugogodišnji tajnik Društva.

Od 2001. godine Društvo redovno sudjeluje u radu Kampa vatrogasne mladeži u Fažani. Mladi DVD-a rado odlaze na tjedan dana u Istru jer im je to nagrada za uspješan rad i motivacija za daljnje djelovanje u Društvu. Kroz sve te godine u Kampu je boravilo stotinjak članova s voditeljima. Zapovjednik DVD-a Josip Kozina u šest navrata obnašao je dužnost zapovjednika Kampa.

Od opreme za rad, DVD posjeduje traktorsku vatrogasnu cisternu, odijela za prilaz vatri, aparate za zaštitu dišnih organa te ostalu potrebnu opremu za intervencije. Vlastitim sredstvima, uz pomoć mještana i dugogodišnjih donatora Društvo je 2012. godine kupilo vatrogasni kombi za potrebe DVD-a i ostalih udruga u mjestu.

Kroz 90 godina djelovanja mnogo je osoba zaslužnih za kvalitetan i uspješan rad Društva. Dužnost predsjednika obnašali su: Konrad Lorenc, Đuro Kovačević, Stjepan Sinković, Mirko Pernjek, Jozo Šutalo, Josip Crnogaj, Đuro Mihaliček, Tomislav Kozina, Rudolf Crnogaj, Vlado Crnogaj, Dražen Majdenić i Siniša Majdenić. Zapovjednici su bili: Josip Klem, Nikola Klem, Šimo Gregić, Andrija Habus, Rudolf Crnogaj, Franjo Levak, Milan Balentić, Josip Kozina st., Dragan Majdenić i Josip Kozina ml.  Tajnici Društva bili su: Ivan Dvoržak, Grgo Laktić, Šimo Gregić, Martin Đurkić, Franjo Đurkić, Josip Gumbas, Blažica Gregić, Ivanka Pernjek, Dragan Jazvinšak, Siniša Majdenić i Tea Kozina. Dužnost blagajnika obnašali su: Josip Hetih, Šimo Gregić, Mirko Pernjek, Milan Balentić, Ivan Gregić, Dragan Majdenić, Mirjana Pernjek i Zdenko Mirković. Spremištari su bili: Mirko Horvatiček, Rudolf Kozina, Milan Cekol, Josip Kozina st., Đuro Crnogaj, Josip Kozina ml. te Josip Mihaliček.

Rad DVD-a Veliškovci baziran je na dobrovoljstvu svih članova. Veliku pomoć i financijsku potporu pružaju mještani i donatori. Aktivnosti i entuzijazam prepoznaju i Osječko-baranjska županija, Grad Belišće, Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije, Vatrogasna zajednica grada Belišća i Hrvatska vatrogasna zajednica koji prate Društvo kroz razne projekte.

DVD Veliškovci radom s mladima, njihovim okupljanjem i usmjeravanjem prema ovom humanom pozivu, vodi računa o opstojnosti Društva. Koristi se svaka prilika da kvalitetan i uspješan rad Društva dostojno predstavi mjesto Veliškovce, grad Belišće, Osječko-baranjsku županiju i Republiku Hrvatsku.

DVD Veliškovci je dobitnik priznanja Grb grada Belišća za 2016. godinu.