Kontakt

Godina osnutka DVD-a: 1884. god.
Adresa i broj pošte: 31551 Belišće, Željeznička 11.
Telefon za kontakt: +385 31 663 093, +385 99 319 0355 (Dubravko Čovčić)
Matični broj društva: 3041298OIB – 24010355483
Žiro račun – IBAN: HR27 2340009-1100012723