Kontakt

1 minuta/e za čitanje

Godina osnutka DVD-a: 1927. god.
Adresa i broj pošte: 31554 Gat, Vinogradci, Kralja Tomislava bb
Telefon za kontakt: +385 99 269 3100 (Željko Berečić)
Matični broj društva: 3041328OIB – 46806745555
Žiro račun – IBAN: HR12 2340009-1100012799