Kontakt

1 minuta/e za čitanje

Godina osnutka DVD-a: 1924. god.
Adresa i broj pošte: 31554 Gat, Kolodvorska 57
Telefon za kontakt: +385 31 674 153,+385 95 267 4208 (Ljerka Vučković)
Matični broj društva: 3041271OIB – 23224154676
Žiro račun – IBAN: HR06 2390001-1100318196