Kontakt

1 minuta/e za čitanje

Godina osnutka DVD-a: 1926. god.
Adresa i broj pošte: 31554 Gat, Veliškovci, Kralja Tomislava 81
Telefon za kontakt: +385 31 674 052,+385 99 269 3104 (Josip Kozina)
Matični broj društva: 3041395OIB – 88336984680
Žiro račun – IBAN: HR43 2340009-1100012241