Povijest društva

5 minuta/e za čitanje

Osnivanjem pilane u Belišću i puštanjem u pogon 27. studenog 1884. godine osnovana je vatrogasna četa, a što je ujedno početak rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva “Belišće”.

Tijekom 130 godina postojanja društvo je mijenjalo svoj ustrojstveni oblik, tako je 1949. godine vatrogasna četa prerasla u Industrijsko dobrovoljno vatrogasno društvo. 1968. godine osnovana je Profesionalna postrojba u poduzeću Belišće, a dobrovoljna postrojba za mjesto Belišće. Da bi ustroj bio učinkoviti 1972. godine spajaju se spomenute postrojbe u Industrijsko dobrovoljno vatrogasno društvo. Danas Dobrovoljno vatrogasno društvo “Belišće” djeluje kao središnja vatrogasna postrojba za grad Belišće s područjem odgovornosti s zadaćom zaštite od požara i spašavanje ljudi u nepogodama. Danas ga čine veliki broj članova koji humano, dobrovoljno i marljivo rade i održavaju tradiciju vatrogastva u svojem mjestu.

Društvo svojim aktivnostima na dobrovoljnoj osnovi unapređuje i razvija vatrogastvo na području Republike Hrvatske, a posebice na području grada Belišća. Kao članica Vatrogasne zajednice grada Belišće DVD Belišće je među najbrojnijim i najaktivnijim društvima. Društvo redovito sudjeluje sa svim muškim postrojbama na natjecanjima koje organizira VZG Belišće i ostvaruje plasmane na županijska vatrogasna natjecanja. Neki od bitnih rezultata je nastup ekipa mladeži od 12 do 16 godine na državnim natjecanjima, gdje je 1996. godine u mjesecu rujnu sudjelovala na 2. Državnom vatrogasnom natjecanju u Rijeci. Također 2004, godine u Đakovu od 57 ekipa ostvarila je 18 mjesto, a 2008. godine u Makarskoj ostvarila je od 58 ekipa 24. mjesto.

Sam rad s vatrogasnom mladeži traje od 70 godina, gdje je mnogo uloženog truda i vremena od strane voditelja i samih pripadnika mladeži. Uz redovite vježbe i predavanja tijekom cijele godine u vatrogasnom spremištu i odjeljenjima Osnovne škole, društvo je organiziralo vatrogasna natjecanja mladeži koje se već tradicionalno održava povodom Dana grada Belišća. Tijekom zadnjih 20 godina, društvo se intenzivno bavi edukacijom djece i mladeži kroz osposobljavanja, pripremanja za vatrogasna natjecanja i uključivanje u rad matičnog društva. Za bolje okupljanje i stvaranje interesa za vatrogastvo kod mladih organiziraju se posjeti, izleti i druge aktivnosti što mlade veže u vatrogasnoj organizaciji.

Kronološki gledano, dobrovoljno vatrogasno društvo tijekom svake godine obavlja redovite aktivnosti, a one se ogledaju u pripremama i održavanju godišnje skupštine, a također i aktivnim sudjelovanjem na skupštinama ostalih DVD-a s područja naše zajednice, te drugih zajednica. Kada se spominje suradnja, moramo istaknuti da je jako dobra sa svim čimbenicima društvenog života u mjestu (nogometnim klubom, udrugom “Zvono”, likovnom udrugom i dr.). Aktivno sudjeluje na manifestacijama Grada kroz prikaz svoje aktivnosti.

Svake godine svibanj obiluje raznim aktivnostima DVD-a pa je početak mjeseca obilježen, kako pripremama, tako i obilježavanjem našeg zaštitnika sv. Florijana. Obilježavanje započinje svečanom svetom misom na kojoj bude prisutno oko 30 vatrogasaca, a kasnije se nastavlja u vatrogasnom domu i druženjem. Također se tijekom petog mjeseca aktiviraju radovi na uređenju vatrogasnog spremišta, doma i okoliša. Održavaju se pokazne vatrogasne vježbe školskom i predškolskom uzrastu. Povodom Dana civilne zaštite zajednički se, uz druge žurne službe (Policija, Crveni križ, DUZS), prezentira rad istih.

DVD Belišće ima većinu vatrogasne opreme koja je predviđena Pravilnikom o minimalnoj vatrogasnoj opremi za vatrogasne intervencije. Oprema je već starija, ali – uz detaljno održavanje i pravilno rukovanje – vrlo efikasna. Konstantno se nastoji pribaviti novija i sofisticiranija oprema koja će osigurati bržu i efikasniju zaštitu mjesta od požara, stoga se tijekom zadnjih nekoliko godina nabavilo novo, manje navalno vozilo “Mazda”, polovno navalno vozilo “Iveco” i kombi vozilo “Opel”.

Na operativnom dijelu aktivno se djeluje na suradnji bliskih susjednih mjesta, stoga se organiziraju zajedničke taktičke vježbe s našim DVD-ima s područja zajednice i susjednim DVD-om iz drugih zajednica (Valpovo, Retfala – Osijek, Petrijevci) koja budu posjećena od velikog broja mještana.

Tijekom godine obavlja se prikupljanje članarine i upoznavanje mještana s protupožarnim mjerama u kućanstvima (el. instalacija, ložišta, pušnice, korištenje plina i sl.) i opasnosti od požara u ljetnom periodu, a ujedno se dijele promidžbeni letci u kojima se upućuje kako spriječiti požare i kako reagirati ako do požara dođe. Krajem godine svojim podupirajućim članovima u Belišću povodom Božićnih i Novogodišnjih blagdana uručujemo pismo zahvale s opisom rada tijekom godine i prigodan poklon. Predstavnici u tijelima VZG redovni su i aktivni sudionici sastanaka, gdje svojim učešćem doprinose radu VZG u cjelini.

Tijekom 130 godina postojanja Dobrovoljnog vatrogasnog društva Belišće, njegovi članovi na području grada Belišća su gasili brojne požare, te na taj način umanjili štetu koja tada nastaje, a u današnje vrijeme hvataju se u koštac s modernom tehnologijom i industrijom, te nastoje pratiti njihov razvoj u zaštiti od požara. Katastrofalni požari su bili: Tvornica drvene vune – 1960., Destilacija – 1970., Energana – 1980., Upravna zgrada “Palej” – 1992. i “Golubinjak” – 2008 i drugi.

Svi rezultati i uspjesi društva su ujedno rezultat i uspjeh dobrovoljaca-volontera, jer oni uz sve obveze na radnom mjesto i školi pronašli su vremena za nesebičnu pomoć u radu vatrogasnog društva, dok je zauzvrat vatrogasno društvo spona između mjesta, privrednih i društvenih subjekata u Valpovštini i gradu Belišću.