Državna vatrogasna škola – poziv

Državna vatrogasna škola koju je osnovala Republika Hrvatska Uredbom o osnivanju Državne vatrogasne škole (Narodne novine br.: 107/20) je pravni slijednik Vatrogasne škole – ustanove za obrazovanje odraslih osnovane Odlukom o osnivanju Predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice, KLASA : 602-01/10-01/01, URBROJ: 36302/02-10-5, od dana 11. ožujka 2010. godine.

Čitajte dalje