Obuka za rad s aparatima za zaštitu dišnih organa

Dana 13. svibnja 2021. godine u organizaciji Vatrogasne zajednice grada Belišća u središnjoj vatrogasnoj postrojbi Belišće realizirana je interna obuka operativnih članova iz svakog DVD-a s područja VZG Belišće za rad s aparatima za zaštitu dišnih organa, s ciljem da se što više članova vatrogasnih postrojbi obuči za rad i korištenje aparata za zaštitu dišnih organa.

Čitajte dalje